Twitter

God kväll. Årstakex finns på Twitter, vart och ett av oss. Finns du där?

@analys

@pillyol

@gullmarscorner