Mänskliga rättigheter

Just hemkommen efter två intensiva dagar i Göteborg, på Svenska Mässan. Där ordnades något så fint som en mässa med fokus på mänskliga rättigheter – MR, ur olika perspektiv. Utställare var framför allt frivilligorganisationer, men också myndigheter och universitet.

Många av besökarna var ungdomar/studenter och jag har under dessa dagar haft så fantastiska och viktiga diskussioner med framför allt unga människor, om demokrati, mänskliga rättigheter, rasism och hur man kan motverka det, dödsstraff, jämlikhet och så vidare.

Är imponerad av alla lokala initiativ som finns runt om i landet där man jobbar med dessa frågor och där ungdomar verkligen är delaktiga. För folk i min ålder var ju de politiska ungdomsförbunden den främsta skolan i demokrati och moral. Blir glad att se att det finns mycket annat i dag, jävligt spännande. Och det ger hopp!

Har varit väldigt deprimerad av Sverigedemokraternas framgångar i opinionen, men efter dagens pinsamma avslöjanden och diskussionerna på MR-dagarna känns allt lite bättre. LITE bättre.

Clowner utan gränser är en av organisationerna som var på plats. Jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb när de sprider skratt, glädje och hopp i samhällen som är drabbade av krig, konflikt och andra kriser runtom i världen.