Giftermål

Det märkliga barnet. Livet med henne är ett liv med obegränsade nyanser. Just nu förbereder hon sig för ett giftermål. Jag vet inte med vem den märkliga avser gifta sig med, men hon sitter med en sminklåda framför sig och en klänning under armen. Nils 4 år, våningen en trappa ner, ligger pyrt till.

Kämpa snäcka!

c_tok