Insamlingsbarometer Damfotbollen

Nr 15

Insamlad summa just nu:  419 709 kr

Uppdaterades senast söndag 4/2 kl. 12.00
Insamlingen är nu STÄNGD.  

Swisha ditt bidrag till 0707217268 (Pernilla Olsson) Det går också bra att sätta in pengar på 8327-9 904 638 023-5  Pernilla Olsson, Swedbank.

OBS! Om någon saknar sitt namn – skriv i kommentatorsfältet för det har minst sagt varit lite hektiskt. Pernilla kan ha missat något namn – det är i så fall högst omedvetet!

Hjältar som bidragit: 
Roger Ljungqvist
Magnus Larsson
Daniel Johansson
Urban Rybrink
Tinnie Engström
Joakim Backström
Jonny Wending
Mats Hermansson
Rolf Axner
Kristoffer Ahlkvist
Carin Eriksson
Lars Rönnqvist
Göran Edström
Thomas Pettersson
Henrik Dahlgren
Johan Lindström
Anders Näsman
Staffan Jacobsson
Daniel Badman
Magnus Eriksson Thelin
Pernilla Olsson
Sten Eriksson
Christer Nilsson
Mikael Höglund
Uffe, Bajens tjejtjursare
Erik Haak
Anonym välgörare
Mikael Höglund
Jeanette Rådström
Karolin Månsson
Stefan Bodén
Lucas Jansson
Claes Johansson
Tidshed Dan
Johan Egelstedt
Anonym välgörare
Linda Malmqvist
Anonym välgörare
Magnus Pettersson
Oscar Werner
Mikael Gustafsson
Henrik Hamilton
Joel Lavrell
Anna Fogelberg
Gustav Ottosson
Jan Lennart Tillberg
Jan Roger Hallerberg
Anna Klara Linell
Kent Pettersson
Pontus Alsing
Peter Eklöf
Kajsa & David
Peter Thorbjörnsson
Evelina Johansson
Emma Lindgren
Chrille D
Jonas Macarthur
Hanna Berggren Larsen
Simon Carlson Szigetvari
Marcus Kvarnström
Ulrika Melin
Gunnar Larsson
Ulf Martinsson
Stefano Jaconelli
Peter Finneman
Mattias Jansson
Maria Hall
Emanuel Karlsson
Robert Ryman
Lars Nilsson
Jonas Lemon
Kjell Berlin
Per Anders Högberg
Johan Mauricio Carlgren
Peter Karman
Åsa Svensson
Roffe
Stefan Löf
Peter Edvardsson
Ali Akhondzadeh
Gustav Hjert
Peter Otterborg
Miut och Frey
Anders Swartling
Annelie Kjellberg
Jenny Grenander
Peter V
Nina Jonsson
Håkan Jansson
Petter Sundelin
Håkan Andreas Klementsson
Max Falck
Eva Thanger
Stefan Nylén
Mikael Pettersson
Ylva Johansson
Robrt Tennisberg
Johan Ejermark
Anonym välgörare
Mikael Eriksson
Daniel Wallmark
Melker Nilsson
Joachim Orrenius
Christofer Bergstrand
Lars Sivell
Denise Baumgartner
Jerry Risberg
Nille Hallén
Simon Sandström
Peter Gustafsson
Olof Lindberg
Sven Fridén
Stefan Skog
Mikael Jansson
Roger Gustavsson
Niklas Mylfalk
Johnny Lake
Henrik Lilja
Marie Kingstedt
Gustav Karlsson
Kjell Eriksson
Nileas Gaitanidis
Samuel Jansson Gonzales
Nils Lind
Anonym välgörare
Antonio Martinez
Jörgen Fredriksson
Agne Larsson
Magnus Grahn
Sten Ring
Christian Bergersen
Patrik Forslund
Michal Wolski
Andreas Woldegiorgis
Jan Ström
Sven Jorring
Daniel Perols
Mikael Wretling
Patrik Sverkström
Daniel Rydberg
MVN89
Lars Tallén
Jimmy Costell
Per Widmark
Josefin Lundh
Per Antonsson
Åsa Danasten
Oskar Larsson
Jimmy Risberg
Erik Ekstrand
Patrik Hellberg
Daniel Andersson
Petra Nilegård
Niklas Hebrant
Jeanette Rylander
Mats Alkvist
Johan Wretstam
Anna Wester
Mathias Sternlind
Per Hallström
Ulrika Frisk
Richard von Yxkull
Anna-Karin Claesson Ryckert
Tony Corbell
Jari Kanninen
Ola Viberg
Mattias Källman
Maarit Maliniemi
Joakim Kellner
Peter WIbjörn
Henrik Bennerstam
Dan Ekström
Åsa Plesner
Patrik Oskarsson
Jens Lindström
Mattias Olsson
Mikael Gertonson
Camilla Berg
Katarina Kuick
Claes Åkerblom
Viktor Andersson
Anders Huss
Björn Rundlöf
Sören Berglund
Filip Spetz
Per Jonsson
Sara Skinner
Johan Grönlund
Christer Mesch
Peter Lindberg
Karin Dahlström
Emelie Hebrant
Per Widmark
Bertil Gustafsson
Bo Dahlström
Seb Nordengard
Jan Lundborg
Olga Ekblom
Klas Lindahl
Stefan Dahlström
Hanna Häggström
Magnus Ullman
Sara Axeblad
Marcus Ekholm
Stefan Hoffman
Ola Henriksson
Arnor Smàrason
Cathrine Dahlström
Joakim Wensby
Fredrik Olme
Pontus Jansson
Salo Wednesday
J Kinnander
Patrik Johansson
Robban Ljung
Kettil Mannerheim
Mattias Olsson
LåN
Per Francke
Jesper Amnér
André Larsson
Pontus Norén
Inferno
Niklas Holmström
Sebastian Lindblom
Thomas Wincent
Elias Dellenstedt
Stefan Hasselrot
Michael Lindroth
Annelie O
Conny Söderman
M Utvik
Gitt och Kjell
Patrik Nordin
Mårten Nylén
Ulrika Hestner
Eva Palm Dahlström
Nicklas Carlson
Johan Hillbom
Leif Svalgård
Jens Schibort
Jesper Nilsson
Magnus Sivertsson
Eva Jorenbo
Björn Fängström
Lisa Livia Jakobsson
Michael Karhunen
Krister Öqvist
Ulf Samuelsson
Tony Dalebrand
Elis Forsgård
Per Lönn
Johan Wranning
Anna-Lena Alin
Björn Qvarfordt
Mika Ollila
Daniel Sandström
Mats Hagenblad
Johan Sternéus
Victor Hallberg
Kaj Udell
Pia Ullskog
Hans de Flon
Ryggen
Jens Andreas Häggqvist
Daniel Enberg
Dan Markdalen
S L W Sik
Filip Tallén
Anders Persson
Erik Helin
Sebastian Tallén
Jesper Degerlund
Filip Allansson
Rebecka Tallén
Pontus Ekblom
Tim Wiman
Peter Holmberg
Janina Holm
Maria Östberg Svanelind
Stefan Appelberg
Joachim Malmgren Ulfström
Robin Johansson
Pilar Pineda Richter
Thomas Solhem
Berit Ekblom
Andreas Holmström
Martin Möller
Elin Marcsdottir
Olle Sigtryggsson
Calle och Rebecca
Fredrik Winberg
Maria Pekkari
Anonym välgörare
Anonym välgörare
Joel Egerhag
Patrik Lyngå
Eva Eriksson
Thomas Gibson
Mickael ”Bacon” Bäckström
Johan Lager
Linda Forssman
Roney Lundell
Håkan Willner
David Nissolle
David Hegethorn
Stefhan Brishagen
Magnus LIndell
Johan Hebrant
Erik Schönning
Marielle Andréasson Nakunzi
Stefan Åhs
Karin Nauclér
Mats Ottosson
Oskar Kernehed
Mathias Mehlick
Richard Torgerson
Lars-Ove Norr
Pia Moberg
Peter Weitz
Carl Modig
Christian Bergenstråhle
Jan Westerberg
Thomas Rosenqvist
Stefan Cardell
Rasmus Hebrant
Linus Nyström
Erik Jurander
Patrik Gröndal
Richard Danell
Christoffer Dahlbom
Annelie Andersson
Migge Sarrion
Gustaf Olsson
Stefan Karbin
Stefan Parker
Björn Eriksson
Adel Asseh
Ola Bigestans
Patrik Larsson
Ola Larsson
Joakim Nordemo
Fredrik Portefaix
Lennart Arvedson
Hanna Broddesson
Adam Åkerqvist
Björn Arenborn
Lars Bond
Karl Lindgren
Jimmy Lundqvist Kuusinen
Donna Sutter
Frida Magnusson
Helen Eke
Stefan Clysén
Staffan Jacobsson
T A G Svensson
Hanna Clysén
Stefan Billborn
Carl Dahlström
Sigrid Östergren
Anders Björklund
Marcus Degerlund
Jörgen Pettersson
Mia Hebrant
Karl Kollfeldt
Christian Loewy
Mats Kings
Christian Rydström
Tastas Zashay Rissanen
Lars Erik Larsson
Peter Löfgren
Ulf Carlsson
Pablo Pinones Arce
Anders Johannesson
Per Jonsson
Jörgen Rönn
Theo Östlund
Isabella Råhlén
Peter Björklund
Hanna Olsson
Emelie Clysén
Mikael Cederlund
Odd Sandberg
Maria Lindberg
Kim Queray Lundh
Carl Svärd
Arne Antonsson
Christina Gibson
Per Johansson
Leif Johansspn
Johan Eklund
Peo Lundqvist
Julia Allstrin
Maria Agrell
Carl Lars Tobias Waller
Sofia Färegård
Fred Christian Johansson
Fredrik Kjellman
Sebastian Hellström
Jimmy Helin
Patrik Gustafsson
Bo Alvarsson
Peter Stålnacke
Oskar Lindström
Maria Lemberg
Tomas Temnell
Johan Nordin
Johanna Ray
Marcus Ekholm
Baron Nordenskiöld
Henrik Weng
Mattias Lokander
Ida Karlsson
Axel Fröding
Viktor Gustafsson
Jonas Olsén
Andreas Ström
Tommy Öfors
Inger Danielsson
Gustav Gelin
Mattias Lundqvist
Erik Dahlbom
Per Cornell
Axel Smedberg
Per Anders Lindell
Robin Lundberg
Joakim Edsbrand
Niklas Nordmark
Sebastian Engelqvist
Harald Berthelsen
Agne Karlsson
Max Krabbenhöft
Anna Nauwelaerts de age
Okänd välgörare
Jonas Damberg
Maria Carlson
Tommie From
Anna Fridén
Patrik Björk
Mattias Mellqvist
Maria Elbrand
Bernt Nylin
Ylva Wastesson
Marie Back
Magnus Bäckström
Christina Frylén
Alexander Lindman
Joel Apitzsch
Daniel Dohnfors
Carl Eddie Qvennerstedt
Mikael Westergren
David Boserius
Peder Norin
Viktor Granath
Hans Lindberg
Kerstin Rosén Nilsson
Marcus Beckford
Alexander Wisenfelt
Mattias Kjellman
Daniel Lindquist
Anna Lindblom
Erik Dahlberg
Leif Johansson
Johan Daniel Holm
Anders Leffler
Mikael Lannerström
Lo och Rosa
Isabelle Gustafsson Rosendahl
Martin Hjelte Johansson
Jonas Finnman
Sky Nikodell
Malin Wester
Helen Wincent
Gabriel Isoz
Peter Thenstedt
Mikael Klacing
Lena Sandström
Jonas Ivarsson
Per Lindblom
Hampus Viking
Tommy Stålhandske
Niklas Berggren
Magnus Lindqvist
Per Samuelsson
Dan-Åke Eliasson
Daniel Strand Lindgren
Peter Gustafson
Jan Brunn
Magnus Eliasson
Linus Hagås
Peter Sagström
Mattias Ösgård
Tobias Johansson
Siri Jonsson
Mats Ljungqvist
Jessica Unogård
Fredrik Hagström
Åsa Karolina Jannesson
Johan Sjöberg
Niklas Holmberg
Victor Norman
Rickard Engström
Lars-JerryJohansson
Mathias Kvick
Max Hesselbrandt
Olof Johansson
Robert Haglund
Emma Tolö
Niklas Mylfalk
Carl-Göran Vestman
Viktor Ohlsson
Edward Holgersson
Fredrik Beckman
Mikael Selén
Markus Knodt
Victor Malmgren
Viktor Lundell
Daniel Löfgren
Karlm Malmberg
Johan Börjesson
Bror Thorén
Martin Eriksson
Christer Mathias Thorhard
Ulrike Laestander
Johan Karlsson
Oskar Bejbom
Åza Blomqvist
Martin Lundström
Viktor Gernandt
Robin Jakobsen
Jenny Smith
Robin Moberg
Fredrik Wallin
Olov Svanfeldt
Thorbjörn Sandberg
Peter Svensson
Svante Lindahl
Stefan Skoglund
Jonas Jonsson
Robert Damberg
Daniel Arvidsson
Jakob Vastamäki
Per Enström
Elias Holmberg
Susanne Lahtinen
Leo Ström
Johanna Sjödin
Per Erik Christer Jonasson
Leif Johansson
Rodrigo Morris
Robert Wirén
Tjackskogens Vänner
Nuri Abrahamsson
Tomas Räisänen
Mikael Andersson
Niklas Wahlqvist
Hannes Uppvall
Joakim Broman
Tommy Lindström
Pernilla Björnör Hydén
Olle Smedberg
Harald Söderbäck
Maria Johannesson
Melinda Oskarsson
Daniel Karlstedt
Lars Erik Kari
Peter Raquette
Mats Gunnarsson
Lennart Wase
Fabran Haak
Clas Lindholm
Niklas Lundström
Per Carlsson
Henrik Ingvarsson
Ann-Sofie Johansson
Fredrik Klasson
Oskar Lindström
Jens Nielsen
Lars Smed
Per Calmered
Peter Holmberg
Anders Hünning
Magnus Nord
John Wang
Jari Kotiaho
Emil Annetorp
Helena Söderblom
Hanna Kristina Carlsson
Viktor Thuvander
Martin Lindgren
Loke Jansson Grönwald
Carl-Johan Lann
Andreas Stroucken
Zeke Wikström
Per Albin Linde
Jonas Söderström
Tobias Wallbom
Roger Rosbeck
Sofia Kvick
Hanna-Maria Fagerström
Therése Alsing
Tony Nilsson
Bernt Möller
Rickard Edholm
Johan Strömberg
Cecilia Ersson
Richard Ullskog
Ivan Åkerberg
Daniel Jönsson
Elin Olander
Erik Fornander
Dan Rylander
Sten Sjöberg
Magnus Ullman
Alice Annetorp
Tobias Ferngren
Anders Möllberg
Patrik Sjöblom
Bajenkonst
Gustav Hugoh
Marie Sneen
Fredrik Hansson
Åke Jernström
Benny Nyström
Magnus Dahlstrand
Julia Zigiotti Olme
Per Rönnbäck
Sejde Abrahamsson
Kenth Nord
Tommi Petri Pelkonen
Jacob Rosander
Mattias Karlsson
Mikael Riggo
Elin Lyngå
Niklas Thim
Johannes Szemenkar
Christina Wilhelmsson
Levent Erbay
Anders Jutterström
Danjel Andersson
Oscar Holmberg
Linus Jorenbo
Robin Holmberg
Vincent Hellman
Patrick Sundman
David Meijer
Mohammad Barakat
Okänd välgörare
Okänd välgörare
Alban Friberg
Anders Fjellman
Kerstin Dareflod
Kenneth Karlsson
Gunnemar Strid
Anette Almström
Ola Conrad
Diana Grundström
Johan Haglund
Jenny Nauwelaerts de Agé
Mikael Johansson
Felix Sydstrand
Niklas Roghem
Jorge Aravena
Karl-Erik Forslund
Peter Lind
Caroline Strand
Elias Lööv
Matseke Padi Kjellström
Erik Juhlin
Jan Pettersson
Robert Sundström
Hanna Lundmark
Helena Ljunglöf
Camilla Norström
Hans Andersson
Hassan El Mahdi
Adrian Wahlberg
Per Jonsson
John Friberg
Thomas Vikander
Ragnar Wernstedt
Linus Nilsson
Torbjörn Mattsson
Daniel Walther
Tomas Holm
Martin Nilsson
Jessica Elfsberg
Johan Lindkvist
Fredrik Jansson
Åke Johansson
Lars Eliasson
Ali Yilmaz
Jenny Samuelsson Törner
Johan Englund
Mikael Gustafsson
Ken Söderqvist
Johan Feldt
Anders Nilsson
Jan Engvall
Patrik Eriksson
Freja Kalenius Leach
Linus Mörk
Joakim Arstad Djurberg
Sebastian Larsson
Klas Klingström
Bengt Larsson
Daniel Knös
Petter Eriksson
Victor Irmalm
Peter Ekman
Patrik Niklasson
Michael Sydstrand
Catrin Halvarsson
Kristoffer Steneberg
Leif Andersson
Arvid Gustavsson
Jörgen Olafsen
Fanny Alvin
Lennart Hoffsten
Johan Appelbom
Johan Sternell
Johan Lindahl
Anders Alfalk
David Kaijser
John Löfblom
Mathias Elovsson
Fredrik Jansson
Johan Bylund
Olle Härdne
Niklas Hanson
Björn Andreas Höglund
Gustav Granström
Thomas Wincent
Oskar Idås
Ulf Friberg
Viktor Fredriksson
Anneli Andersson
Johan Jakobsson
Annika Ekblom
Henrik Fischer
Anastasija Ljubisavljevic
Pär Wilhelm Luttropp
Emil Widemark
Marcus Priftis
Tarik Hamadeh
Viktor Smedberg
Adam Påhlman Tiwe
Johan Mollberg
Caj Friborg
Anna Pettersson
David Ekelund
Jesper Mortensen
Nikolas Eriksson
Dennis Adolfsson
Robert Gärdsberg
Mats Forsberg
David Norberg
Thomas Sundblad
Annie Sundbäck Grahn
Stefan Hultgren
Marcus Andersson
Sigge
Rickard Nerbe
Henrik Halling
Olle Karlsson
Johan Cardell
Fredrik Parmin
Malin Gustafsson
Pär Steen
Magnus Lundberg
Sebastian Johansson
Hanna Bäckström
Conny Thimrén
Andreas Lindgren Blixt
Kristofer Eidelöf
Patrik Dry
Tony Skantz
Johan Björck
Fredrik Landström
Johnny Nyroos
Tobias Laudon Sörlin
Mikael Klots
Bennie Engström
Bajenpartiet
Emil Fürsten
Marcus Hermansson
Björn Deivert
Patrik Olofsson
Fredrik Nygren Rydelius
Karl Zetterman
Fredrik Stenblom
Lars Ekström
Gustav Hederström
Gustav Nilsson
Niklas Isaksson da Silva
Jarl Lundberg
Stefan Persson
Sebastian von Witting
David Broberg
Guillermo Silva
Lennart Gustafsson
Samuel Byström
Erik Sjögren
Göran Öberg
Gustaf Lian
Pontus Holmberg
Anton Hansson
Markus Nilsson
Mattias Rehn
Timo
Pia Johansson
Cresommunic
Okänd välgörare (bankinsättning utan namn)
Okänd välgörare (bankinsättning utan namn)
Per Holmberg
Daniel Stojiljkovic
Stefan Fischer
Henrik Sandberg
Britta Kanto
Anton Morén
Mats Nyström
Lars Olsson
Helena Ryd Norin
Anne Aaltonen Krantz
Karl Linné
Andreas Hasselberg
Magnus Petersson
Peter Lööw
Henrik Ringdahl
Fredrik Sandberg
Jens Blossner
Niklas Ottosson
Carolina Karlsson
Hanna Fredsberg
Petter Lundqvist
Mikael Berglund
Håkan Hansson
Thommy Persson
Massimo Mondini
Niklas Rosenqvist
Astrid Wemö Larsson
Nina Bergqvist
Alma Nygren
Kennedy Bakircioglu
Roger Ström
Patrik Åkerlind
Magnus Lind
Stina Frisk
Josef Landström
Linus Tengvall
Henrik Johansson
Per Birger Pettersson
Dennis Örtenholm
Robert Ejemark
Åke Nordebrand
Henrik Norberg
Daniel Parmhed
Helene Beer
Hans-Olov Öber
Arvid Lidåker
Benny Haag
Sören Berglund
Martin Agdelius
Göran Karlsson
Britta Larsén
Niclas Granemar
Jonna Nilsson
Kasper Hellman
Matias Rikander
Simon Karlsson
Johan Berggren
Daniel Krantz
Jens Olander
Peter Ericsson
Jesper Dahlström
Joakim Nordén
Magnus Fromin
Peter Allgårdh
Peter Nordmark
Albin Hagberg
Lina Unander
Tommy Jansson
Tomas Nilsson
Gittan Norder
Robert Gustafsson
Emil Körnung
Mikael Perols
Robert Juhlin
Henrik Johansson
Elin Lindvall
Isabelle Selfvin
Mikael Furu
HK
Sebastian Gustin
Anders Eliasson
Emmy Kauppinen
Pontus Lund andersson
Mia Lindberg
Robert Plaszcyk
Birger Ekman
Björn Strömlid
Kari Viinikka
Marcus Carlssonn
Mikko Virkkunnen
Fredrik Elbrand
Jesper Häger
Charlie Svensson
Linda Eklund
Petter Åkerblom
Tomas Petersson
Tomas Lindman
Michael Poul Lindberg
Sebastian Perhult
Kajsa Söderströ
Sebastian Perhult
Sebastian Wivallius
Joakim Engstrand
Jan Åström
Mate Balazs
Fredrik Rehnberg
Karin Palm
Urban Fredriksso
Fredric Eriksson
Max Norin
Tommy Jadler
Sanny Forsberg
Mikael Rynell
Hanna Medin
Marcus Haile
Göran Rickmer
Charlotta Tingshammar
Johan Bäckius
Johnny Kahrle
Johan Olofsson
Ivan Ridderstedt
Johan Mellquist
Anders Nobrant
Mikael Larsson
Pelle Axelsson
Emma-Sara Janke
Pontus Jokinen
Thomas Björklin
Erik Lindström
Jan Gyldner
Mikael Berglin
Håkan Leydner
Lotta Wallander
Mia Hed
Annelie Norén
Anna Rosdahl
Magnus Öhrn
Karolina Bartsch Rydell
Frida Schylström
David Kearney
Erik Östergren
Annika Jansson
Erik Jansson
Erik Carenholm
Philip Lindahl
Jonas Grönfeldt
Gert Pettersson
Edwin Kjellander
Pontus Wallander
Rolf Buiten
Ove Hedlund
Jessica Maria Westerlund
Josef Kangerud
Christophe Lallet
Bengt Samuelsson
Oscar Edström
Linus Kindstedt
Anette Rosén
Alexander Asplund
Katten
Patrik Olsson
Roland Nester
Roger Klaiber
Anonym Välgörare
Danilo Rigamonti
Kaj Nord
Jesper Ekström
Josefin Nordin
Mats Törnwall
Stefan Säfström
Rikard Söderberg
Tord Larsson
Kristina Tallnäs
Magnus Ejermark
Jan Åkerberg
Anna Persson
Robert Björck
Peter Ejde Svensson
Jörgen Malmqvist
Hampus Dahlström
Felix Forsberg
Christian Hansson
Jasmin Nilsson
Mikael Kaspar
Per-Arne Tebrand
Ellen Gibson
Sebastian Sahlström
Stina Järvinen
Marcus Bolldén
Robert Pekkari
Michael Pettersson
Vanessa Hollmann
Vesa Järvinen
John Nilsson
Björn Mårdh
Linnéa Jahn
Hanna Londén
Magnus Håkansson
Henrik Teljfors
Lars-Håkan Kruse
Kjell Nyström
Robert Bäckström
Pigge Littgren
Björn Sundin
Peter Fastén
Niklas Mellin
Tomas Bergqvist
Erik Sundquist
Linnea Löfgren
Jonas Wåhlstedt
Emma Lööv
Bo Erik Lindstrand
Mats Johansson
Erik Johansson
Sven Åke Elingsfors
Arvid Nordin
Johan Geidin
Petra Engberg
Patrik Bergström
Thomas Lundberg
Tomas Henningson
Joakim Båke
Ola Eriksson
Mattias Söderström
Joakim Hejestad
Patrik Cassenac
Anders Göransson
Jonas Karlsson
Agneta Öhrman
Jenny Rubertson
Roger Hedin
Tobias Kindblom
Björn I
T Nilsson
Göran Jansson
Namnlös banken
Namnlös banken
Jesper Tillberg
Rainer Holmström
Jan Berenskiöld
Lars Linder
Emil Hedestig
Johan Gertell
Anna Vestin
Nicke Brännström
Johan Thylin
Christian Söderqvist
Anita Hasselrot
Daniel Ohlson
Göran Lindberg
Magnus Thorsén
Jason Andersson
Mikael Sjöquist
Joel Stefansson
Arne Jamtrot
Christel Modin
Jonna Nyman
Lars Svensson
Tomas Andersson
Pablo Utter
Fredrik Ek
Ulf Nylén
Christoffer Berglund
Marita Skytt
Ida Ahlberg
Nicky Balotelli
Eija Lindberg
Jocke Edsbrand
Oscar Borgenstam
Ulla Johansson
Arto Skördehed
Stefa Ehrson
Gunilla Locksiö
Morgan Johansson
Marcus Forsberg
Per Sautermeister
Marianne Wieslander
Simon Fieth
Johan Borglund
Mikko Virkkunen
Tobias Källbom
David Anegren
Axel Sandin
Cecilia Oskaar
Lis Kohlström
Kenneth Pettersson
Malin Lindén
Per-Johan Sjöberg
Pelle Carnäs
Billy Rimgard
Per Arne Lundell
Johan Berge
Henrik Lönnmar
Robin Levin
Jörgen Fläckerud
Mats Andersson
Joakim Wahlroos
Anders Ögren
Jacob Karlberg
Mats Zackrisson
Anna Tranblom
Veronika Törnqvist
Simon Brändström
Michel Garcia
David Meijer
Albin Widmark
Anders Segerstedt
Peter Svedberg
Olof Kannö
Morgan Damberg
Jonas Jonsson
Robin Östberg
Maria Johansson
Ingemar Karlsson
Per-Erik Elgh
Gustaf Nyman von Sydow
Julia Wannberg
Jonny Olsson
Henrik Östling
Daniel Muthas
Martin Björk
Linus Börjesson
Johan Morghult
Alexander Mason
Ewa Tuneback
Wiktor Andersson
Marcus Bergström
Pernilla Magnusson
Lars Jonas Göransson
Lars Selfvin
Pär Bolin
Jörgen Bang
Peter Rosenberg
AOD Crew
Tomas Tysén
Marijana Schmidt
Oscar Kassman
Anders Adestedt
VIktor Jedeskog
Louise Goganis
Marcus Karlsson
Per Niclas Simon Sundell
Jesper Nelsén
Christian Loewy
Linus Karlsson
Anders Jonsson
Sara Anderson
Bajen 641
David Björkhem
David Lindquist
Karl Mikael Kanrell
Håkan Nilsson
Jan Livfors
Kalle Palmaer
Anette Karlsson
Tomas Bergström
Johan Fors
Sarah Svensson
Leon Sima
Sebastian Ländin
Tommy Svensson
Håkan Nilsson
Helena Blomgren
Stefan Viklund
Marie Louise Gustafsson
Magnus Starbring
Patrik Sjöblom
Thomas Kinnman
Peter Löfgren
Marcus Blomberg
Martin Larsson
Thomas Myringer
Göran Malm
Erik Bolldén
Anton Roger Sebastian Palmqvist
Håkan Hedberg
Keith Boman
Anders Jansson
Robert Wernersson
Eva Fransson
Filip Sellberg
Niklas Wester
Karin Henny Helena Olsson
Mia Dahlstrand
Tomas Fröjd
Peter Forselius
Magnus Palm
Carl-Petter Bergh
Patrik Sjöholm
Fredrik Lindahl
Alexandra Lindberg
Viktor Holmström
Johan Fredriksson
Göran Jansson
Torbjörn Hansson
Anders Axling
Marie Hornhammar
Michael Johansson
Tomas Gustavsson
Anton Rosén
Miodrag Jankovic
Jesper Karlsson
Amanda Berglund
Rickard Zamul
Kim Lindmark
Christer Nilegård
Patrik Stålemark
Jonas Nordin
Richard Eklund
Lars Dahlberg
Kent Schrickel
Axel Hedqvist
Leif Ladeby
Thomas Leeapple
Hannes Pozo
Jonas Wetterberg
Tomas Tegbrink
Anita Kask
Sofie Lagerqvist
Martin Hellerström
Anica Edding
Anna Borg
Emma Hovén
Johan Larsson
Erik Bäck
Fia Michelsson
Anders Qvennerström
Tina Björk
Tomas Svensson
Martin Svensson
Hanna Linell
John Manneh
Sina Telavari
Jacob Åkerlund
Stefanie Topelius
Anders Ersson
Sofia Öhrström
Marie Wallin
Mats Jörgen Franzén
Fredrik Pedersen
Star #Aod
Jesper Skult
Rikard Sköldbring
Erik Ensjö
Tomas Wahl
Lars Marcus Birgersson
Jimmy Sjöblom
Peter Hilmersson
Mats Börje Fredrik Väcklen
Månne Berndsson
Jonas Bergström
Kenny Larsson Klostermark
Felix Malm
Camilla Askebäck Diaz
Marus Norevik
Jonas Brandt
Christian Zeiloth
Ronnie Lind
Pontus Burman
Hans Grönquist
Toni Nenonen
Lars Vahlin
Robin Söderström
Susanne Trygg
Benjamin Thorén
Sven G Olsson
Thomas Hammarström
Gunnar Karels
Sebastian Soldati Waldenström
Viktor Österberg
Mattias Thudin
Rickard Gileborn
Johan Andersson
David Drazdil
Nikcklas Malmberg
Erik Svensson
Jonatan Brunnelöv
Anna Körnung
Zeke Wikström
Gustav Jillefors Olssonn
Daniel Jansson
Richard Hansson
Anton Götesson
Kristoffer Eriksson
Mahyar Ghandian
Victor John Henry Kalita
Anders Nilsson
Johan Wengelin
Pier Modin
Ante de la Cruz
Tobias Sjöqvist
Karl Ekenstav
Gunilla Anzelius
Peter Törnqvist
Per Sandin
Anders Näsman
Alexander Ekeroth
Åke Hansson
John Pettersson
Linus Sjöblom
Niclas Glysing
Christoffer Elfsö
Mikaela Hansson
Filip Holm
Gunilla Eke
Jonas Kolmgren
Per Thomas Gustafsson
David Lindberg
Tommy Fougner
Håkan Eriksson
Kenneth Norström
Pierre Kindblom
Klas Granlund
Erik Nilsson
Oskar Persson
Emil Åkesson
Mikael Franzén
Stellan Adolphson
Simon Laudon Sörlin
Ann-Britt Häggström
Odd Vestlund
Elsa Boqvist
Mikael Andersson
David Holmström
Gustav Ahlgren Lantz
Hugo Spångmark
Roy Hagelind
Mirjam Halldén
Samuel Ulvbäck Åbom
Magnus Wester
Mattias Bäckström
David Lindahl
Lars Lindberg
Johan Embertsén
Lars Göran Danasten
Kjell Börjeby
Rickard Karlsson
Ursula Dahlberg
Lars Wester
Jerry Sjödin
Oscar Thuvander
Lars Tiderman
Anders Blomqvst
John Bernström
Lars Samuelsson
Fredrik Karlsson
Mathias Eriksson
Isak Hemmingson Berge
Per-Arne Kindbom
Magnus Ekman
Peter Lööw
Pierre Rotzius
Andreas Krokström
Jiloan Hamad
Fredrik Färdal
Lili Thimrén Karlsson
Minos Papadogaiannakis
Dan Kristian Lonard
Jonas Ludwig Myrstedt
Simon Sverke
Tor-Björn Andreasson
Ann-Sofie Johansson
Jonas Haage
Tina Janssob
Berndt Forsberg
Johan Hans Mikael Larsson
Viktor Larsson
Jakob Runevad Kjellmer
Carpelan Carl
Dahlberg Roger
Pontus Ärlerud
Caroline Jönsson
Victor Kinnunen
Robin Jansson
Christer Claesson
Elisabet Persson
Anders Mörk
Daniel Pettersson
Olle Palmén
Berit Sedin
Myran
Anonym Välgörare
Andreas Mellbin
Magnus Ribjer
Magnus Wahlund
Helene Thuresson
Ida Hafström
Peter Jupiter
Håkan Bergqvist
Jan Kenneth Akrans
Peter Hafréns
Inger Nilsson
Tjockisbajarna
Andreas Håkansson
Lars Vilklund
Love Eriksson
Mattias Helgesson
Linda Jonsson
Tony Sjöstrand
Malin Markström
Jenny Lundberg
Anders Holmene
Sonnie Lindahl
Tomi Suuronen
Joakim Nordin
Peter Karlsson
Martin Gustafsson
RIkard Matton
Conny Gärdström
Emil Beer
Monica Stenberg
Mathias Holmlund
Jonas Isaksson
Mikael Sundberg
Niclas Widehagen
Ulrika Ganning
Lennart Gewert
Cecilia Fredriksson
Dennis Lamberg
Jeffrey Robert Coffell
Tommy Berg
Cüneyt cVural
Stefan Holmberg
Jens Dressler
Okänd välgörare (namnlös banköverföring)
Roger Karlsson
Magnus C
J Berndtsson
Anders Eggegrd
Mikael Lindfeldt
Karim Nettelbladt
Martin Nordelöf
Therese Nilsson
Anton Paulsen
Göran Nettelbladt
Mikael Botnen Diamant
Sebatian Lundberg
Patrik Söderberg
Kristoffer Keber
Viktoria Hessle
Kristina HörforsJohansson
Brian Coleman
Adam Gustavsson
Jörgen Ågren
Anders Ribenus
Oskar Idås
Hannes Wistrand
Johan Skytén
Malin Karlstrand
Johan Linell
Nathalie Perols
Stefan Malm
Jens Sidegård
Roger Stegborg
Navid Zargar
Emma Löfgren
Stefan Säfström
Ulf Sihlberg
Rolf Pettersson
Emma Friborg
Gunnar Rurling
Wednesday Salo
Kristoffoffer Ahlqvist
Martin Kusgård
Johan Gustafsson
Petter Erikssonb
Jan Holm
Daniel Hommrich
Staffan Söderberg
Anders Hellström
Martin Mustonen Gilljam
Jonas Jansäter
Max Lindeberg
Anna Nord
Anders Waara
Git Johnsson
Magnus Pernestad
Åke Hasselström
Anders Johansson
Peter Olofsson
Hanne Garnås Nikolaisen
Torbjörn Ek
Mia Carlsson
Jonas Davidsson
Johan Sellden
Camilla Löfstrand
Amanda Tallberg
Per Flygare
Erik Wibjörk
Carl Tenwall Pagels
Mats Jönsson
Felix Olofsson
Joel Nilsson
Niklas Magnusson
Håkan Eriksson
Andre Fransson
Niclas Bouvin
Mikael Riggo
Lars-Erik Redén
Fredrik Pettersson
Thomas Bäckman
Johan Wahlgren
Peder Eriksson
Linus Kindstedt
Tobias Frelsöy
Anders Dahlqvist
Kristian Lagerfeldt
Martin Somodji
Monica Karlsson
Fredrik Berg
Stefan Fehler
Bert Hellstrand
Erik Ekstrand (varv 2 🙂
Wivianne Bolin
Robert Egerot
Samuel Thernström
Elias Nordlöw
Mari Emilia Huuponen
Anna-Lena Lindell
Anna Matilda Eriksson
Carl Fagerdahl
Mats Wermelin
Anne Ytterskog
Jeanette Juhlin
Anders Sten
Christan Bager
Johnny Lingvall
Kristina Hörfors Johansson
Magnus Hals Ledéus
Mårten Holmberg
Ulf Grundberg
Anna Fridén
Madelen Nordkvist
Martin Gustafsson
Lars-Jerry Johansson
Johan Germundsson
Ulrika Lannerström
Sandra Olsson
Kenneth Ödlund
Marcus Wahlberg
Anonym Välgörare
Romina Henritzi
Robin Nils Thure Eriksson
Kristina Bauer
Anonym Välgörare
Marco Fogliata
Tom Karlsson
John Svanberg
Karl-Henrik Viktor Svärd
Mattias Åström
Sven Gordon Ålund
Annika Grabler
Adam Johannson
Christer Rodrick
Christian Andersson
Johan Lindblom
Robin Gyldén
Mats Poltrago
Sune Törnquist
Martin Qvarngård
Recbecka Roos
Kjell Björkman
Anders Asp
Martin Råberg
Tony Jeschinisky
Åsa Dessel
Göran Malmström
Nicholas Rendik
Malin Brinkler
Benny Rudarp
Joel Eriksson
Magnus Bodin
Mikael Bärlund
Maria Strandberg
Rasmus Bolin
Freyr Lundqvist
Niklas Sundblad
Eva Thanger
Peter Glas
Anette Skoog
Johan Hullberg
Alexander Grape Svensson
Åke Rydén
Andreas Lindman
Sari-Carita Paaki
Christian Nyeröd
Olle Häger
Marie-Louise Sörlin
Marius Kamil
Marcus Berglund
Johanna Stjerna
Anders Bergman
Matttias Uskali
Fredrik Olén
Maria Zanchi
Arvid Fröding
Raul Corbo
Jakob Uddeholt
Janne Koskela
Nathaie Gyllenkrook
Jonas Falk
Mårten Engström
Linda Genborg
Camilla Frisk Bodén
Oskar Ljungdahl
Mikael Österman
Patric Liljedahl
Cascarino
Tobias Gingnell
Mats Fromme
Esteban Lopez Hidalgo
Robert Jörfalk
Anders Bernhardsson
Pekka Kalervo Leinonen
Mats Sundberg
Jens Hamedal
Zeb Colliander
Hammarby F04 Akademi
Robin Hasselström
Olle Emil Anrell
Jesper Persson
Martin Råberg
Matti Olofsson
Leo Nyberg
Per Gunnarsson
Fredrik Björklund
Maria Sarensten
Adam Ydebrink
Michel Engström Johansson
Matilda Sjöblom
Simon Sandström (varv 2)
Susanne Hörnfeldt
Daniel Sefbom
Jonas Öhman
Joel Wallin
Thomas Kratz
Niklas Gylfe
Ola Olofsson
Jonas Beckman
Anders Bäckman
Leandro Alvarez
Philip Påhlsson Klöverås
Oscar Pinones Arce
Britt Karlsson
Johan Flodström
Pernilla Wahlberg
Sebastian Mattsson
Andreas Gebrail
Jonas Quidin
Viktor Forsell
Hannes Kvick
Ingrid Wallin
Emil Ekstrand
Hans Erik Eriksson
Elias Körge
Lars Öberg
Michael Öberg
Jonas Andersson
Thomas Wilander
Anders Bohman
Thomas Wilander
Stephan Grape
Peter Boric
Anders Hallqvist
Martin Ling
Sebastian Lundh
Ewa Jorenbo
Per Thulin
Jenny Elfing Kjellberg
Marie Hjort
Sanna Johansson
Helene Backman
Martin Ridderstolpe
Kaysa Sundberg
Oscar Frändén
Jenny Johansson
Mikael Johansson
Jörgen Davidsson
Mathisas Lardeus
Lena Hedlund
Hugh Albert Willis
Andreas Thyman
Mari Therese Sjösten
Oscar Gustafsson
Alf Salquist
Max Henrik Leonard Lidin
William Frid
Bengt Olofsson
Björn Lindsten
Kent Eriksson
Hannah Haglund
Juha Uusimäki
Staffan Nyrvik
Anton Göransson
Agnes Söderquist
Christer Haraldsson
Pia Nordensson
Fredrik Johansson
Jonas Bilow
Thomas Ridger
Niclas Sköld
Lennart Nystedt
Daniel Parmhed
Roger Karlsson
Namnlös banköverföring (hifdam)
Namnlös banköverföring
Robin Nilsson
Tina van Lienden
Marie Hedenström
Rolle B
Olof Ambjörn
Anders Lorenzon
Daniel Olsson
Roger Skönström
Leonard Lenhoff
Ronny Alfonsson
Amanda Humell
Johan Dahlborg
Olle Hjerpe
Anneli Karlsson
Hugo Westling
Tommy Jansson
Pontus Johansson
Per Pettersson
Ulrika Brenner
Tommy Klang
Viktor Rognstad
Sebastien Elophe Pousette
Claudio Bernardo
Alexander Karlsson
Hans Ricknell
Anna Helena Pettersson
Per-Ola Edfeldt
Love Arvefjord Edvander
Krister Bohlin
Jonas Flodin
Louie Söderberg
Melinda Oldenburg
Samuel Roos
Jörgen Ringö
Fredrik Karlsson
Joakim Sandahl
Maria Andersson
Simon Anderbro
David Gyllström
Michael Allen
Magnus Dittmer
Daniel Nordström
Isabelle Norin
Susanne van den Berg
Per GUnnarsson
Johan Sundin
Vendela Wahlberg
Kent Yngve Pettersson
Robin Eriksson Englund
Patrik Knutsson
Pontus Alsing
Johan Parthen
Sven Fridén (varv två 🙂
Ingman Gert
Niklas Torstensson
Kristina Blomqvist
Gunnar Persson
Jessika Nilsson
Johan Zetterström
Oskar Kindstedt
Johan Ferner
Erik Westling
Jonny Antero Kauranen
Tony Hedman
Per Larsson
Magnus Sjöberg
Magnus Holmlund
Malin Linnea Löwbäck
Lars Erik Larsson
Lena-Maria Nilsson
Stefan Schöning
Thomas Velander
Mats Åberg
Cal Stoltzmann Acevedo
Kalle Tollmar
Daniel Lantz
Stefan Leiding
Erik Stern
Johan Sandkulla
Pia Moberg
Andreas Svensson
Tommy Wiremyr
Malin Ridelius
Lee Holm
Christina Kicki Eriksson
Magnus Hagström
Therese Wilhelmsson
Edvin Schnell
Andreas Ohlsson
Petter Sellerstrand Kempe
Johanna Linder
Johan Fougner
Arne Fast
Tobias Thorsell
Kristina Westin
Johan Persson
Göran Eidenberg
Devitottehogge
Tony Vestman
Benny Nyström
Josefin Adamson
Marcus Robertsson
Andreas Nordkvist
Magnus Rehula
Peter Frisk
Madelene Månson
Emma Lööv
David Volkert
Patrick Tvärnstedt
Odd Sandberg
Elina Johansson
Lisa Gustafsson
Dimitrios Apostolou
Johan Nilsson Borssén
Mikael Roos
Dick Dahlström Rösselharth
Stefan Svarrer
Jack Lundvall
Mats Ottosson
Björn Borssén
Dennis Davoust
Mathias Eriksson
Mia Östlund
Klara Kings
Olavi Rizell
Oscar Jonasson
Öivind Brandshaug
Hanna Brandshaug
Andreas Grimlund
Ketil Wigg
Jonatan Belvert
Jan Hansson
Bernt Dahlström
Tord Jansson
Jan Lindo
Anders Danielsspn
Hans Eriksson
Richard Eklund
Helen Ytterskog
Andreas Törngren
Anna Wedel Stålkula
Johan Pihl
Lena Johansson
Ann Panzar
Christine Allansson
Isak Wendel Hedegård
Per Ahlbom
Simon Djerf
Jens Gustatson von Ziepel
Richard Cederberg
Linus Olsson
Fredrik Eriksson
Johnny Olsson
Johan Vermelin
Nicklas Brömster
Mattias Landgraff
Go Bajen Go (bankinsättning)
Namnlös Bankinsättning
Marie Stark
Andreas Franzén
Sören Berglund
Henric Olsson
Fredrik Ljung
Lena Margareta Flodströmm
Per-Åkte Tångring
Daniel Törner
Felix Borgqvist
Kim Sunding Lindén
Roland Nilsson
Rainer Mononen
Hammarbyklanen
HeForShe
Tobias Mäkinen
Ulf Olofsson
Nicklas Magnusson
Lars Bååth
Peter Hellman
Jim Örström
Lars Kempe
Jenni Sten
Fredrik Ringård
Stefan Nordqvist
BHBs medlemmar
Kettill Saxlund
Karin Sjöhagen
Viktor Endahl
Tobias Forsström
Magnus Kock
Amir Tehrani
Emil Didrikson
Mats Lundberg
Kristina Stålnacke
Johan Gard
Adam Carlquist
Manne Berndtsson
Niklas Nilsson
Nicklas Magnusson
Andreas Bjunér
Angelica Bergstrand
Olof Öhrn
Isak Wahlberg
Södergöken
Johan Hedberg
Oscar Douhan
Johnny Håkansson
Annelie Schedin
Olof Isacsson
Janne Andersson
Mattias Castman
Lennart Johansson
Staffan Åkerlind
Ulf Ericson
Mia Moisander
Öjje Reldén
Patrik Tibäck
Petra Fors
Jörg Paulisch
Robert Bredström
Gabriella Waldenström Soldati
Jan Bjuvberg
Michael Forslund
Sara Lindvall
Elfrida Andersson
Anton Johansson
Peter Magnusson
Mikael Valfridsson
Johan Fröberg
Linus Rysén
Peter Vermelin
Mathias Eriksson
Hans Erik Smeding
Omar Delgado
Christer Söderblad
Hans Fridén
Mats Sundell
Pelle Karlsson
Mattias Ahnström
Kristina Karlsson
Ola Halvarsson
Petra Borglund
Erica Borglund
Robin Söhr
Richard Gustav Halvardson
Ingela Ekergren
Emelie Tengvall
Roger Hallerberg
Johanna E
Ältabajare
Namnlös Bankinsättning
Gunnar Nilsson
Buster
Magnus Hjort
Björn Schylström
Kristina Hörfors Johansson
Leif Ljung
Ulf Zetterman
Therese Törnfeldt
Jesper Nyström
Fredrik Mellerot
SöderBröder
Mikael Pettersson
Emil Gustafsson
Anders Eriksson
Annika Wenrup
Patrik Olenmark
Axel Zetterman
Axel Palmcrantz
Emma Holmgren
Stefan Wretman
Hjalmar Wallin
Mika Kokkonen
Tony Strandberg
Magnus Gustafsson
Christopher Murman
Tommy Fagerberg
Daniel Minton
Johan Fång
Pär Carlsson
Johan Nyberg
Stefan Abramamsson
Peter Möller
Mats Holm
Ludvig Lindberg
Tommy Johed
Tom Mikael Grönvall
Kari Sinkkonen
Tony Hedman
Fredrik Krebs
Robin Rinaldo
Tor Liljekvist
Hans Sandström
John Holmström
Ludvig Petri
Viktor Kvistenberg
Peter Andersson
Paul Hammarstedt
Karl Börjesson
Felix Ribbestad Gutebo
Per Wessléus
Anna Lindelöf
Anders Lud
Johnny Engström
Joakim Fällman
Daniel Neldell
Thomas Grunder
Oscar Asplund
Patrik Liljedahl
Leo Näsström
Simon Nilsson
Olle Ekelund
Viktor Annergård
Joel Rosén
Martin Norin
Jan Lindelöw
Ingela Hoffström
Linda Karlund
Rolf Edholm
Peter Finneman (andra varvet)
Viktor Johansson
Berit Sundell
Jonas Tuulik
Johan Ekelin
Christina Gibson
Robert Sjölander
Daniel Andersson (andra varvet)
Martin Karlsson
Tomten i Farsta
Peter Thorbjörnsson (andra varvet)
Thomas Kinnman
Mats Christer Tägtström
Niklas Fagerström
Johan Järver
Erik Malmsten
Lia Järver
Johan Olsson
Eddie Aalto Björk
Vraket
Tommy Stålhandske (Andra varvet)
Söderbusen
Lars-Erik Larsson
Ulrika Jansson
Stefan Hoffman
Magnus Dahlö
Roger Klaiber
Håkan Tellander
Per Markus Sternlind
Bengt Bäckman
Arvid Olsson
Sara Grant
Stefan Hurtig
Johan Wernberg
Fredrik Langborn
Sofie Nikkanen
Robert Burgman
Benny Johansson
Per-Arne Lindqvist
Gunilla Meyer
Eric Hansson
Lennart Fallby
Robin Karlsson
Nicklas Sundberg
Pierre Fjellberg
Gustav Ottosson
Alfredo Bojassen
Roberta Zigiotti
Sören Berglund
Johan Hoglund
Håkan Hammar
Johanna Dahlén
Rikard Ånöstam
Michel Smidäng
Åsa Karolina Jannesson
Francesco Caputo
Oscar Ruderstad
Patrik Engström
Fredrik Lundqvist
Johan von Friedrichs
Olle Hällbom
Jan Puro
Patric Blixt
Bo Persson
Mariana Cameron
Samuel Byström
Hasse o Eva Carlsson
Christin Lundqvist
Mattias Parmhed
Sebastian Hellström
Robin Loy
Fredrik Fjällström
Stellan Ros
Pernilla Sten
Jan Gunnar Öhman
Tony Johansson
Lena Källberg
Sinan Suvar
Niklas Holmström
Bengt Sjödin
Nicholas Rendik
Kent Ohlsson
Martin Hulth
Karl-Erik Andersson
Tommy Hansson
Tommy Hedenstedt
Martina Locatelli
Marcus Frank
Emil Persson
Emil Broman
Mårten Davidsson
Anna Welin
Jimmy Thelander
Carl Marichal
Ulf Hansson
Karim Nettelbladt
Niclas Bökelund
Leif Thomas Byström
Ove Norberg
John Bernfell
Felix Elb
Joel Barman
Kevin Kronow
Peter Ekerhov
Mikael Kukkonen
Leo Nyberg
Fredrik Holmqvist
Johan Lindau
Svante Ericsson
Rebecka Christenson
Alexandros Sombo
Patrik Plöen
Pierre Lundkvist
Marcus Johansson
Mikael Hammarberg
Calle Olsson
Björn Gustafsson
Albin Jensen
Alexis Wärmländer
Anders Forsberg
Karl-Gustav Lundbäck
Thomas Hvitfeldt
Helen Ytterskog
Jon Kristoffer Goland
Ulf Wahlqvist
Emil Öberg
Thomas Maher
Jan Liikamaa
Jaana Björklund
Viktor Welin
Robert Bardouniotis Hommas
Daniel Jirhäll
Andreas Jansson
Daniel Fristedt
Thomas Brehmer
Per Stenström
Lennart Larsson
Leo Norling
Lars Lindberger
Andreas Areschoug
Carl Artin
Örjan Luthman
Björn Bergenstråle
Kristina Stenesrsjö Svensson
Helena Leander
Gunilla Söderholm
Ulf Stenberg
Mats Bengtsson
Olle Ingemarsson
Tobias Sten
Miguel Krantz
Charlie Essland
Torbjörn Jonsson
Mikael Åberg
Malin Rosell
Ola Sjöstrand
Rickard Ekstam
Linus Jonsson
Arne Persson
Highlights
Gubbgruffers
Fredrik Klasson
Västra Katarina Gosskör
Emma Wretman
Peter Lundmark
Dan Värn
Mathias Hammarström
Mia af Batol
Torben Mård
Alex Österberg
Emil Wahlberg
Philip Bergström
Pierre Flodén
Hammarby Dambandy
Sanna Granbäck
Gabriele Bettina Juttsa Jansson
Fam Glesing